Bert Subelack

In beeld Bert Subelack

Waar kennen we Bert Subelack uit Berlicum van?
Misschien wel van de Dommelstroomwandeling van 2 juni jl.. Hij leidde ons enthousiast en deskundig van het Zonnedak Theereheide via de gemeentebossen en het Landgoed Zegenwerp naar de Waterkrachtcentrale. Bert deed dit als gids van de Natuurgroep Gestel, waarvan hij al geruime tijd lid is. Na het volgen van Boschlogie I en II werd hij lid van de Kring vrienden van ’s-Hertogenbosch en gids.  Al vrij snel daarna ging hij in op de uitnodiging van Staatsbosbeheer voor een opleiding tot natuurgids in het Bossche Broek, de Moerputten en de Geelders. Maar, vertelt Bert, hij wilde meer en volgde bij het IVN de cursus natuurgids. En dat is wat hem veel voldoening geeft: natuurgids zijn.

Altijd bezig
Het waarom vat hij als volgt samen: “Als natuurgids mag je samen met anderen de natuur verkennen en genieten van alles wat groeit en bloeit. Steeds opnieuw ontdek je dat je lang niet alles weet en dat vormt weer een uitdaging om van allerlei onderwerpen meer te weten te komen.  Als natuurgids blijf je bezig!”

Natuurgroep Gestel
Bert benadrukt dat de Natuurgroep Gestel een zeer actieve vereniging is. “Sinds 1993 maken zij belangstellenden bewust van de natuur en het landschap in de gemeente en laten die echt beleven. Denk daarbij aan de jaarlijkse natuureducatieprojecten op de basisscholen, de Kindermoestuin op Haanwijk, de jeugd Natuurgroep, de maandelijkse seniorenwandelingen. Voor alle leeftijden zijn de lezingen, excursies, natuurinventarisaties, de vogelwerkgroep en de plantenwerkgroep.” De Basiscursus Groen wordt al voor het zesde jaar verzorgd, vult hij nog aan.
“Tijdens de wintermaanden zijn de leden vooral bezig met landschapsklussen, zoals eiken en wilgen knotten, boomaanplant verzorgen en opschot verwijderen. Veelal in samenwerking met Brabants Landschap. Daarnaast is de Natuurgroep actief bij het stimuleren van ecologisch groenbeheer en houdt een wakend oog over plannen die de natuur en het landschap raken. Periodiek wordt overleg gevoerd met het gemeentebestuur.” Het spreekt bijna voor zich dat Bert als ‘natuurman’ bij veel van deze activiteiten actief betrokken of betrokken geweest.

Favoriete natuurgebied
Tijdens zijn wandelingen besteedt hij niet alleen aandacht aan het ontstaan en de ontwikkeling van de natuur, maar ook aan de rol van de mens daarin. Cultuur- en natuur­historie zijn volgens hem onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Om die reden ook is Haanwijk zijn favoriete natuurgebied. “Het gebied heeft een rijke historie en een verrassende natuur met bijzondere doorkijkjes.”

Klimaatverandering
Tijdens natuurwandelingen komt de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor mens en dier vaak aan de orde. De meningen daarover lopen uiteen, aldus Bert. “Duidelijk is wel dat bij het gebruik van fossiele brandstoffen veel broeikassen worden uitgestoten en de nodige vervuiling wordt veroorzaakt.” Alleen al om die reden vindt hij het van groot belang toe te werken naar een duurzame energievoorziening. “Dat kan op grote, maar zeker ook op kleinere schaal. De waterkrachtcentrale Dommelstroom is daarvan een sprekend voorbeeld.” En wat wij zelf kunnen bijdragen? Bert geeft aan dat kritisch kijken naar het eigen energieverbruik en openstaan voor alternatieven al een forse eerste stap is.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *