De organisatie van DEC Dommelstroom

De organisatie DEC Dommelstroom bestaat uit leden (de certificaathouders). Samen bepalen zij de koers van de coöperatie. Dat doen ze met een bestuur en een ledenraad.

Het bestuur

Het Bestuur heeft de dagelijkse leiding over het functioneren van de Coöperatie. Het Bestuur ontwikkelt het beleid van de Coöperatie en voert dit uit.
Voorstellen voor belangrijke wijzigingen op het gebied van dit beleid en voorstellen in de personele en financiële sfeer legt het Bestuur ter goedkeuring voor aan de Ledenraad.
De Ledenraad controleert het Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Jan Taks

Jan Taks

Voorzitter


Dit is zo’n fantastisch project; ik zet me hier graag voor in omdat ik elke dag weer zie dat het iedereen en dus ook mezelf blij maakt!

Bram Taks

Bram Taks

Vice voorzitter

Laten zien dat energieopwekking ook dicht bij huis kan. Waarom zou je grote windmolens in de zee bouwen als je in de Dommel ook energie kunt opwekken.

Frank van Rooy

Frank van Rooy

Penningmeester

Verduurzaming en verantwoord omgaan met energie staat centraal in mijn leven. Dommelstroom past in die filosofie. Daarom lever ik graag een bijdrage aan.

Marjorie Damen-Ewalds

Marjorie Damen

Secretaris

Verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties door het ontplooien van duurzame initiatieven dicht bij huis: hier zet ik me met veel energie en passie voor in!

Hans Kitslaar

Hans Kitslaar

Technische zaken


Deze energieproductie met positieve invloed op de omgeving, promoot ik als “KUNSTWERK” dat gezien mag worden.
Het verdient navolging: iedereen kan bijdragen aan duurzame energie door de lage financiële instap.

Carla van Gerrevink

Carla van Gerrevink

PR-functionaris

Dit prachtige initiatief is de kans om mijn (duurzaamheids) motto ‘Think global, act local’ samen vorm te geven. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij

Michiel Alting von Geusau

Michiel Alting von Geusau

Lid

Als trots lid van het eerste uur zet ik mij graag maatschappelijk en lokaal in. Als bestuurslid wil ik actief de doelstellingen ondersteunen

De ledenraad

De ledenraad is een groep van afgevaardigden van de leden van de coöperatie. Zij controleert het Bestuur. De ledenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 25 leden van de Coöperatie. 
De Ledenraad overlegt minimaal 2x per jaar met het bestuur onder voorzitterschap van de voorzitter van het Bestuur. In overleggen met het Bestuur worden op financieel vlak bijvoorbeeld de jaarrekening van het afgelopen jaar en/of begroting geagendeerd, legt het bestuur verantwoording af over haar werkzaamheden, worden nieuwe ledenraadsleden en bestuurders benoemd en in ieder geval ook de voortgang en nieuwe projecten besproken.
Bijeenkomsten zonder het bestuur, onder voorzitterschap van de voorzitter van de ledenraad, zijn ook mogelijk.

De ledenraad bestaat uit:

 • Voorzitter Frans Penninx 
 • Vice voorzitter John Barendregt
 • Secretaris Maarten Post    
 • Leden
  • Gerard Smals
  • Maarten Dewachter
  • Maarten van den Berg
  • Koos Loose
  • Toon Toebast
  • Jan van de Laak
  • William Verbruggen
  • Alexander van den Dungen
  • Pieter Vergroesen
  • Wout van Son