Dommelstroom geeft je energie

Een bijdrage leveren aan de transitie van fossiele naar duurzame energie. Lokaal produceren van duurzame energie en versterken van het bewustzijn rondom duurzaamheid. Lokale duurzame impact, dat is waar het om draait bij onze Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Lees de nieuwsbrief.

Onze energiebronnen

Groene energie uit water en zon

Waterkrachtcentrale in de Dommel

Zonnedak Theereheide

Zonneveld RWZI Boxtel

Wat wij doen

Wij realiseren lokale energieprojecten ten behoeve van onze leden. In de kracht van samen doen. Inmiddels hebben we ruim 600 leden. Deze leden hebben certificaten gekocht waarmee 2 projecten zijn bekostigd: een waterkrachtcentrale en een zonnedak. In de loop van 2024 realiseren we een zonneveld. Onze leden noemen we certificaathouders. Samen zijn zij eigenaar van de coöperatie (en van alle projecten die we realiseren). 

De energie die we opwekken met onze projecten bieden we aan aan een energieleverancier. We ontvangen hiervoor een vergoeding per kW. Jaarlijks bekijkt het bestuur of de opbrengst van de verkochte energie van onze projecten aan de energieleverancier minus kosten en afschrijvingen voldoende is om aan de certificaathouders een (beperkte) jaaruitkering per certificaat te geven. Tot op heden is dat het geval geweest.

Opbrengsten

Actuele leveringen


Waterkrachtcentrale: 0.140 kW. Stilstand door storing


Zonnedak Theereheide: 4.203 kW