privacy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

DEC Dommelstroom kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DEC Dommelstroom en/of omdat u als certificaathouder eigenaar bent of deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DEC Dommelstroom hebt verstrekt. DEC Dommelstroom kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekeningnummer
  • Het aantal in uw bezit zijnde certificaten indien u certificaathouder bent
  • Uw IP-adres

Waarom DEC Dommelstroom de gegevens nodig heeft

DEC Dommelstroom verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en contact te kunnen onderhouden.

Hoe lang DEC Dommelstroom de gegevens bewaart

DEC Dommelstroom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst meer met u is.

Delen met anderen

DEC Dommelstroom verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website DEC Dommelstroom (https://dommelstroom.com) worden uw bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DEC Dommelstroom gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

DEC Dommelstroom maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de sleuteltrefwoorden bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier het privacybeleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan DEC Dommelstroom te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DEC Dommelstroom heeft hier geen invloed op.
DEC Dommelstroom heeft Google geen toestemming gegeven om via DEC Dommelstroom verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering zenden naar info@dommelstroom.com.
Certificaathouders kunnen zich met een verzoek om inzage, correctie of verwijdering uit het register van certificaathouders ook direct sturen naar penningmeester@dommelstroom.com.  DEC Dommelstroom zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

DEC Dommelstroom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van DEC Dommelstroom maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DEC Dommelstroom verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@dommelstroom.com

Zo is DEC Dommelstroom te bereiken

Postadres: Secretariaat DEC Dommelstroom, Litserstraat 41, 5275 BS Den Dungen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63457458
E-mailadres: info@dommelstroom.com