Op Mijn Dommelstroom kunt u de volgende zaken bekijken:

  • Het emailadres dat van u bij Dommelstroom bekend is.
  • Uw naam en uw adresgegevens, zoals die bij Dommelstroom bekend zijn.
  • Uw lidnummer bij Dommelstroom.
  • Het aantal certificaten van Dommelstroom dat aan uw emailadres is gekoppeld.
  • Het bankrekeningnummer dat van u bij Dommelstroom bekend is.
  • Uw inlogcode voor de oude Dommelstroom app (oude app is vervallen).
  • Het bedrag van de laatst gedane uitkering per certificaat.
  • De hoeveelheid opgewekte energie per jaar op basis van uw aantal certificaten.
  • De bespaarde CO2-uitstoot per jaar op basis van uw aantal certificaten.

Om deze gegevens te kunnen bekijken, moet u een account hebben op Mijn Dommelstroom. De gegevens zijn alleen zichtbaar wanneer het gebruikte emailadres overeenkomt met het emailadres waarmee u bij Dommelstroom bekend bent.

Kies uit één van de onderstaande opties.

Klik op de groene knop om in te loggen op uw account van Mijn Dommelstroom.

Klik op de oranje knop om een account aan te maken van Mijn Dommelstroom.

Klik op de rode knop om een nieuw wachtwoord van Mijn Dommelstroom op te vragen.