Jacco de Hoog

In beeld Jacco de Hoog

Elke nieuwsbrief brengen we een betrokkene in beeld. Ditmaal  betrokkene van het eerste uur, Jacco de Hoog van het Waterschap De Dommel.

Jezelf openstellen voor initiatieven en de samenwerking opzoeken kan leiden tot mooie resultaten.

Hoe heb je die eerste projectfase ervaren?

Zeer positief; ik was blij dat er vanuit betrokken burgers (Jan en Bram) initiatief werd ge­nomen om iets met waterkracht te doen. We hadden echter in die periode wel een grote uitdaging. We moesten de toch wel negatieve beeldvorming en houding t.o.v. Waterkracht ombuigen naar een positievere houding. Ik heb dit destijds opgepakt met mijn collega Dick Boland wat heeft geresulteerd in nieuw waterkracht-beleid, dat de mogelijkheid schiep voor dergelijke initiatieven.

Hoe is het om 2 rollen te hebben: actief bij de realisering van het project en  nu nog tijdens de exploitatie enerzijds en als investeerder anderzijds. Geeft dat wel eens frictie?

Het is goed te combineren. Doordat ik zo intensief betrokken ben geweest bij de planfase, weet ik goed hoe het project in elkaar zat en heb daardoor ook groot vertrouwen in de waterkrachtcentrale. Vanuit mijn achtergrond als aquatisch ecoloog ben ik zeer betrokken bij het wel en wee van de fauna in de Dommel. Visvriendelijkheid was en is dus een belangrijk item voor mij. Ik heb er vertrouwen in dat deze installatie vrijwel geen schade aan vis zal veroorzaken. Daarnaast moet het peilbeheer goed te regelen zijn. Met de goede intentie van de coöperatie, de technische kennis van het Waterschap en een goede samenwerking moet dat goed komen. Als aandeelhouder vind ik het leuk dat de centrale een hoog rendement oplevert, maar als waterschapper vind ik een goed peilbeheer en visvriendelijkheid toch belangrijker. Naar mijn idee moeten deze zaken met goede intenties van beide kanten zeker prima te combineren zijn.

Wat zijn, naar jouw inzicht, de belangrijkste lessen die het Waterschap trekt uit het project waterkrachtcentrale Dommelstroom?

Dat  jezelf openstellen voor initiatieven en de samenwerking opzoeken kan leiden tot mooie resultaten. Daarnaast is het erg belangrijk om van te voren goede afspraken te maken en heldere randvoorwaarden te hebben. Dat is door het projectteam in samenwerking met het Waterschap goed meegenomen in het ontwerp en het beheer. De technische les ligt vooral bij het goed regelen van het peilbeheer (afstemmen van water door de vijzel en het beheer van de 2 klepstuwen). Dat blijft nog een uitdaging.

Zijn er kansen voor andere waterkrachtprojecten in het gebied van de Dommel of elders in Brabant?

Er zijn wel een paar plekken, maar die zijn, in ons gebied de Dommel, op 1 hand te tellen. Dat komt vooral omdat veel locaties gedurende het zomer halfjaar zeer weinig water afvoeren, waardoor de rendementen laag blijven. Dat is een van de redenen waarom we zelf als waterschap geen investeringen doen in waterkracht, maar het meer zoeken in slibvergisting op de waterzuiveringsinstallaties en zon en wind. Daarnaast wordt thermische energie uit oppervlaktewater waarschijnlijk voor de nabije toekomst de meest kansrijke groene energiebron die op grote schaal gewonnen kan gaan worden.

De groei van waternavel levert veel overlast op voor de waterkrachtcentrale (en werk voor de vrijwilligers). Heb je een visie op hoe hiermee om kunnen gaan? En: geloof je erin dat we er eiwitten uit kunnen winnen?

Helaas is het echt bestrijden ( het helemaal wegkrijgen) van grote waternavel vrijwel onmogelijk. Daarom is er op de Beneden Dommel voor de strategie van beheersen te kiezen. Dat wil zeggen: het wordt dus wel verwijderd om overlast te voorkomen en met het oog op biodiversiteit, maar niet met het doel het helemaal weg te krijgen. Er is al onderzoek gedaan of er energie uit grote waternavel te halen is, maar het resultaat bleek erg gering. Ik ben dus bang dat de hoeveelheid winbare eiwit ook erg tegen zal vallen. Ook is er onderzoek gedaan naar grote waternavel als veevoer. Helaas bevat onze grote waternavel een grote concentratie cadmium en zink, hierdoor dus niet zo goed voor de koe!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *