Positie schuif: Omlaag
Vermogen: 0.140 kW
Snelheid: 0 %
Toerental: 0 omw/min
Debiet: 0 m3
Verval: 0.895 m

Streefpeil: 4.551 mNAP
Niveau bovenstrooms: 4.633 mNAP
Niveau voor rooster: 4.684 mNAP
##############################
Niveau achter rooster: 4.653 mNAP
Niveau benedenstrooms: 3.721 mNAP


Hoogwater benedenstrooms
Water in onderlager
Vijzel langere tijd uit
Storing VFD/generator
VFD niet standby
Bekrachtigen rem duurt te lang
Storing hydrauliekmotor schuif
Hoog-hoogwater benedenstrooms
Hoogwater benedenstrooms 25/05, 07:52:10
Water in onderlager 31/01, 12:15:17
Vijzel langere tijd uit 30/01, 11:42:58
Storing VFD/generator 28/01, 21:29:47
VFD niet standby 28/01, 21:29:47
Bekrachtigen rem duurt te lang 25/01, 12:22:02
Storing hydrauliekmotor schuif 25/01, 08:18:30
Hoog-hoogwater benedenstrooms 24/12, 17:52:27