flyer

Informatiememorandum

Het Informatiememorandum is opgesteld om investeerders in onze coöperatie inzicht te geven in onze organisatie. Hierin staan onderdelen waardoor potentieel geïnteresseerde coöperatieleden DEC Dommelstroom leren kennen en kunnen besluiten of zij willen investeren. Het vormt, samen met de Investeringsovereenkomst en het Huishoudelijk Reglement de basis voor de aanbieding van certificaten DEC Dommelstroom.

Huishoudelijk Reglement DEC Dommelstroom

Belangrijkste doel van het Huishoudelijk Reglement is om richting te geven aan het functioneren van de coöperatie. Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op en uitwerking van de statuten waarin ook zaken zijn opgenomen die in bestuursbesluiten en de algemene vergaderingen zijn vastgelegd.

De bijlage bij het Huishoudelijk Reglement bevat een overzicht van de revisies op het Huishoudelijk Reglement van DEC Dommelstroom.

Investeringsovereenkomst

Lees hieronder de inhoud van de generieke overeenkomst die wordt aangegaan tussen elke investeerder en DEC Dommelstroom als de uitgevende instelling van de certificaten.

Inschrijfformulier

Alle informatie doorgenomen en wil je certificaten aanschaffen? Gebruik dan het inschrijfformulier. Daarin kun je aangeven hoeveel certificaten je wenst en wordt gevraagd je persoonlijke gegevens in te vullen.