bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Tijdens de bijeenkomst van het bestuur met de ledenraad in juni 2023 deelde het bestuur de volgende informatie:

Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar ongeveer 1x per maand. Zij sprak over of zette zich in voor:

Lopende projecten
De voortgang en ontwikkelingen van onze lopende projecten (waterkrachtcentrale en zonnedak Theereheide). Tijdens onze ledenvergadering werd stilgestaan bij de productie en techniek.

Inleidingen en Excursies verzorgen
We hebben inleidingen gegeven en excursies verzorgt voor groepen die in onze lopende projecten geïnteresseerd zijn. Voorbeelden: Probusgroep Waalwijk, Vlaamse studenten, College van B en W van de gemeente Sint-Michielsgestel, studenten van plaatselijke scholen en het Uden college. Tot nu toe heeft het bestuur voor deze vorm van pr geen kosten in rekening gebracht bij de doelgroep. Het bestuur heeft onlangs besloten dit voortaan wel te doen.

Zonnepark RWZI Boxtel
Veel tijd en aandacht heeft het bestuur de laatste jaren en zeker in 2022/2023 besteed aan het project Zonnepark RWZI te Boxtel. Dat betrof onder andere de afstemming met het waterschap, acties ter verkrijging van de vergunning, de financiering en subsidieverlening door RVO. Het subsidietraject bleek taai. Naar verwachting is de daarbij benodigde omgevingsvergunning van minimaal 15 jaar zeer binnenkort een feit en wordt de subsidie verleend. De bouw van het zonnepark start vervolgens zo spoedig mogelijk.

Platform Coöperatief Duurzaam NOB
Wij nemen maandelijks deel aan de beraadslagingen van het Platform Coöperatief Duurzaam Noordoost Brabant. Tijdens deze beraadslagingen worden de ontwikkelingen die zich bij de energiecoöperaties in Noord Oost Brabant voordoen, doorgenomen.

Energie Coöperatie Boxtel
Een uitvloeisel van deze beraadslagingen is dat we bilateraal overleg met de Energie Coöperatie Boxtel (ECB) voeren. Doel van dit overleg is om na te gaan of en zo ja in welke vorm de beide coöperaties (ECB en DEC Dommelstroom) samen zouden kunnen gaan. We verwachten in juni/juli 2023 van de ECB hierover een bericht.

Tender Zonneparken Sint-Michielsgestel
Zowel bij de gemeente Sint-Michielsgestel als bij de gemeente Boxtel loopt momenteel een tender voor de realisering van grootschalige zonneparken. Een belangrijk criterium hierbij is dat de (commerciële) partijen die zich hiervoor melden, voldoen aan het criterium van 50% lokaal eigendom. Voor de gemeente Sint-Michielsgestel is ons bestuur benaderd door Solarfields (nieuwe naam is Novar) met het verzoek om voor een aan de Bossche Baan gelegen locatie te helpen voldoen aan dit 50% – criterium. Onze coöperatie heeft in principe positief op dit verzoek gereageerd. Het ziet er naar uit dat in of rondom de zomer 2023 bekend wordt of Novar gaat behoren tot die partijen die hun plannen voor de opwek van duurzame energie verder kunnen uitwerken. Als Novar tot de te selecteren partijen gaat behoren, zullen de gesprekken van Dommelstroom met Novar worden voortgezet. Voor de beoogde locatie, zie onderstaande afbeelding. Ons bestuur sluit niet uit dat mogelijk ook andere partijen, als die in het kader van de tender verder mogen met een Gestels project, ook in gesprek willen gaan met Dommelstroom.

Beoogde locatie Zonnepark Sint-Michielsgestel

Tender Zonneparken Boxtel
Binnen de gemeente Boxtel loopt een vergelijkbare tender. Al dan niet in combinatie met het samengaan met de ECB, is het denkbaar dat ook partijen die van de gemeente Boxtel hun project verder kunnen ontwikkelen, met onze coöperatie in gesprek willen gaan. Op 26 juni 2023 wordt een avond georganiseerd waarop voor de in beeld zijnde partijen (voor de ontwikkeling van 4 projecten) en de in de omgeving van de beoogde projecten wonende mensen en gevestigde bedrijven. Indien wij door de gemeente Boxtel of door een van de commerciële partijen worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, zullen we hierop in beginsel positief ingaan. 
Voor de vier beoogde locaties zie onderstaand afbeelding.

Locaties beoogde Zonneparken in Boxtel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.