De organisatie van DEC Dommelstroom

Onze organisatie bestaat uit leden. Samen bepalen we de koers van onze coöperatie. We hebben een bestuur en een ledenraad.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en wordt gekozen door de ledenvergadering.
De ledenraad bestaat uit zo’n 20 leden van de coöperatie en fungeert als een Raad van Toezicht. De ledenraad ziet toe op de juiste gang van zaken binnen de coöperatie.

Jaarlijks leggen het bestuur en de Raad van Toezicht verantwoording af tijdens de algemene ledenvergadering. Open en transparant

Het bestuur

Jan Taks

Jan Taks

Voorzitter

Dit is zo’n fantastisch project; ik zet me hier graag voor in omdat ik elke dag weer zie dat het iedereen en dus ook mezelf blij maakt!

Bram Taks

Bram Taks

Vice voorzitter

Laten zien dat energieopwekking ook dicht bij huis kan. Waarom zou je grote windmolens in de zee bouwen als je in de Dommel ook energie kunt opwekken.

Wim van Hout

Wim van Hout

Penningmeester

Werken met financiële gegevens hoort gewoon bij mij en zo’n innovatief project in mijn woonplaats vind ik geweldig. Ik ben graag penningmeester vanwege het coöperatieve karakter en de samenwerking van leden.

Wout van Son

Wout van Son

Secretaris

Vanaf het eerste moment dat ik hoorde van het idee voor de waterkracht-centrale dacht ik ‘daar wil ik aan meedoen’. Samen met anderen meewerken aan mooie dingen en groene stroom dat is waar ik het voor doe.

Carla van Gerrevink

Carla van Gerrevink

PR-functionaris

Dit prachtige initiatief is de kans om mijn (duurzaamheids) motto ‘Think global, act local’ samen vorm te geven. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij!

Hans Kitslaar

Hans Kitslaar

Technische zaken

Deze energieproductie met positieve invloed op de omgeving, promoot ik als “KUNSTWERK” dat gezien mag worden.
Het verdient navolging: iedereen kan bijdragen aan duurzame energie door de lage financiële instap.

De ledenraad

De ledenraad bestaat uit:

Frans Penninx (voorzitter), Maarten Post (secretaris), René Albers, John Barendregt, Maarten van den Berg, Maarten Dewachter, Jan van der Laak, Koos Loose, Gerard Smals, Toon Toebast, William Verbruggen, Bas Versteegen en Gerard Welvaarts

Ledenraad Dommelstroom

Ledenraad Dommelstroom

Op de foto ontbreken:

Maarten Post, René Albers, Maarten van den Berg, Maarten Dewachter, Koos Loose en Gerard Welvaarts

Cijfers en feiten

Statuten Dommelstroom

Klik op de icoon of op de titel om de statuten als pdf-bestand te bekijken. De statuten openen in een nieuw venster.

Jaarrekening 2018

Klik op de icoon of op de titel om de jaarrekening als pdf-bestand te bekijken. De jaarrekening opent in een nieuw venster.