Onderhoudsgegevens en storingen WKC


Actuele datum/tijd: 2021-12-05-05:01:01
Recentste update: 2021-12-05 05:00:56 (Update gegevens iedere 30 sec)

Status:
Keerschuif: Omhoog
Verval: 1.587 m
Debiet: 8700 L/sec
Toerental: 1744 RPM (100 %)
Vermogen: 82.060 kW
Ingesteld streefpeil: 4.600 mNAP

Niveau's:
Voor stuw: 4.677 mNAP
Voor rooster: 4.573 mNAP
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Achter rooster 4.507 mNAP
Benedenstrooms: 2.920 mNAP

Actuele storingsmelding(en):

* Rooster raakt vervuild

Uitleg over de WKC

Optimale situatie = 90 kW vermogen met toerental generator 1744 RPM.

Voorwaarden daarvoor:

 • Debiet (afvoer van water) > 8500 L/sec.
 • Verval (niveau voor stuw – niveau benedenstrooms)  > 1,800 m.

Dit is alleen mogelijk indien:

 1. Niveau voor stuw (gewenst streef peil bovenstrooms) > 4,600 mNAP en
 2. Niveau benedenstrooms (peil achter WKC) < 2,800 mNAP en
 3. Optimale doorstroming zonder vervuiling van het rooster.

Elke afwijking op punten 1, 2 of 3 heeft onmiddellijk invloed op lager toerental (=verlaagde productie). Oorzaken voor lager toerental (alleen punt a) is beïnvloedbaar:

 • Verschil niveau’s voor en achter rooster te groot (> 20 cm). Oorzaak, vervuiling rooster (a).
 • Debiet < 8500 L/sec (b)
 • Niveau benedenstrooms > 2,800 m NAP waardoor verval < 1,800 m (c)
Invloed van de 2 andere door­laten (stuwen) op functioneren WKC (ter info)
 • Niveau voor stuw < 4,650 mNAP, stuwen omhoog.
 • Niveau voor stuw < 4,600 mNAP, WKC draait langzamer (dan zal er geen water over de stuwen mogen stromen en is debiet < 8500 L/sec).
 • Door verschil van 5 cm in de instellingen gaan de stuwen eerder omhoog dan dat WKC langzamer gaat draaien.

Toelichting symbolen:
< = kleiner dan, > = groter dan

Wanneer stopt WKC en wanneer kan WKC weer draaien.

De WKC gaat in storing en stopt met draaien wanneer 1 of meer van onderstaande grenzen zijn overschreden:

 1. Waterpeil voor rooster > 5,300 m NAP (melding LT001, hoogwater)
 2. Waterpeil voor rooster < 4,100 mNAP (melding LT001), laagwater)
 3. Waterpeil benedenstrooms > 3,800 mNAP (melding LT002)
 4. Verschil tussen waterpeil voor en achter rooster > 0,500 m  (= 50 cm) (melding LT003) **
 5. Temperatuur in gebouw > 40° C (melding TT001)

Bovengenoemde storingen kunnen alleen ter plaatse worden gereset.
De WKC kan pas weer gaan draaien wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. Waterpeil voor rooster < 5,250 mNAP
 2. Waterpeil voor rooster < 50,000 mNAP
 3. Waterpeil benedenstroom < 3,750 mNAP
 4. Verschil tussen waterpeil voor en achter rooster < 0,050 m (= 5 cm)
 5. Temperatuur in gebouw < 35° C

** De melding rooster raakt vervuild, komt bij verschil voor-achter rooster > 20 cm

Toelichting symbolen:
< = kleiner dan, > = groter dan


(c) 2021 DEC Dommelstroom